กิฟฟารีน คืออะไร


ยินดีต้อนรับ......สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ 
     กับ ธุรกิจกิฟฟารีน ธุรกิจของคนไทย ในรูปแบบออนไลน์


     Giffarine คือ นวัตกรรมทางธุรกิจที่เข้าในวิถีชีวิตและแนวคิดของคนไทย กิฟฟารีนตระหนักว่ามีคนไทยจำนวนมากที่ไม่ถนัดงานขายและลำบากใจในการชักชวนคน เราจึงมีแนวคิดที่จะเชิญคนไทยมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ด้วยการชื้อสินค้าใช้ในชีวิตประจำวันจากบริษัทที่เขาเป็นทั้งเจ้าของสินค้า และเจ้าของธุรกิจซึ่งจะได้รับเงินปันผลตอบแทนกลับคืนเป็นจำนวนสูงสุดประมาณ 45 – 50 % โดยเงินปันผลนี้จะเพิ่มมากขึ้นจากการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสินค้าอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ภายใต้การดูแลของ Giffarine ที่ เปรียบเสมือนเป็นบริษัทแม่ และตัวท่านเป็นบริษัทลูกซึ่งบริษัทแม่จะคอยสร้างระบบช่วยเหลือและสนับสนุน ให้บริษัทลูกเติบโตและมีผลกำไรมากที่สุด นักธุรกิจกิฟฟารีนจึงมีความได้เปรียบสูง เพราะสามารถดำเนินธุรกิจโดยใช้เงินลงทุนน้อยและปราศจากความเสี่ยง สามารถได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะเวลาที่รวดเร็ว และมีความมั่นคงในระยะยาว

      ที่นี่ "บ้านยูแคนดู" คุณจะได้เรียนรู้การทำธุรกิจ กิฟฟารีน ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นระบบงานออนไลน์ 100% เป็นการทำธุรกิจกิฟฟารีน ในรูปแบบที่คุณซื้อใช้เอง ไม่ต้องขายสินค้า ไม่บังคับซื้อ ไม่บังคับขายไม่ได้หลอกขายระบบการทำงานให้คุณ แต่เราให้คุณใช้ระบบงานฟรี ทำธุรกิจกิฟฟารีนของคุณเอง เราทำงานด้วยมิตรภาพ ในฐานะ อัพไลน์ และ ดาวน์ไลน์ หรือทีมงาน ที่ถูกเติมเต็มด้วย สายใยแห่งมิตร ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ และแบ่งปัน ประสบการณ์สู่ความสำเร็จร่วมกัน 
เครือข่ายผู้ใช้สินค้าคืออะไร?
       เครือข่ายผู้ใช้สินค้า คือกลุ่มของผู้บริโภคและกลุ่มของนักธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการแนะนำของเราโดย ทันทีที่เราได้ส่งต่อแนวคิดทางธุรกิจและความประทับใจในตัวสินค้า ไปยังบุคคลที่เราสนิทสนมคุ้นเคยเครือข่ายนี้ก็ได้เริมต้นขึ้นแล้ว ซึ่งอาจจะเริ่มจากคนเพียงแค 2-3 คน เท่านั้น และต่อจากนี้ไปเครือข่ายจะเติบโตขึ้นเองเป็นทวีคูณ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องชักชวนคนจำนวนมาก แต่ดูแลและสร้างแนวคิดของเจ้าของธุรกิจให้เกิดขึ้น จากการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจไปเป็นลำดับขั้น จุดเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆ จะสามารถขยายผลให้เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่จะสร้างรายได้จำนวนมหาศาล และสร้างความสำเร็จให้แก่ผู้ที่เริ่มต้นสร้างเครือข่ายอย่างไม่รู้จบ
ความโดดเด่นและแตกต่างของกิฟฟารีน

       1. กิฟฟารีน มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่าย 100% หนึ่งเดียวในโลก โดยไม่ตัดใครออกจากเครือข่าย จากการไม่ต้องต่ออายุสมาชิกภาพ
       ธุรกิจกิฟฟารีนมีความตั้งใจที่จะมอบความมั่นคงสูงสุดให้แก่นักธุรกิจเครือ ข่ายของเรา จึงมีการออกแบบธุรกิจที่ทำให้นักธุรกิจผู้เริ่มต้นสร้างเครือข่ายสบายใจได้ ว่าผลงานที่ท่านได้สร้างมาจากเครือข่ายขนาดเล็กจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่จะ เป็นกิจการและเป็นสมบัติของท่านและครอบครัวตลอดไปซึ่งการที่กิฟฟารีนไม่ต้อง ต่ออายุสมาชิกภาพทุกปีจะทำให้เครือข่ายที่ท่านสร้างมาจะเป็นผลงานที่ท่าน สามารถส่งต่อเป็นมรดกทางธุรกิจอย่างมั่นคงให้แก่ทายาทของท่านต่อไปในอนาคต*

       2. กิฟฟารีน มีสินค้าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ประชาชนซื้อใช้ได้ทั่วประเทศ
       การที่กิฟฟารีนมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงทำ ให้นักธุรกิจสามารถขยายเครือข่ายได้ง่าย และเติบโตอย่างรวดเร็วจากการที่กิฟฟารีนมีสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คุณภาพสูง ราคายุติธรรมเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้นักธุรกิจมีความสบายใจที่จะไปนำเสนอธุรกิจและผลิตภัณฑ์แก่ผู้คนที่ ตนเองรู้จัก สนิทสนมและคุ้นเคย

       3. กิฟฟารีน มีระบบช่วยเหลือและสนับสนุนนักธุรกิจให้เติบโต และประสบความสำเร็จได้ง่าย
              3.1 มีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเอง ซึ่งส่งผลดีต่อการขยายตลาดของนักธุรกิจ
                     - สามารถผลิตสินค้าใหม่ที่ทันต่อกระแสโลก และความต้องการของผู้บริโภค
                     - คัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดได้
                     - มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล
                     - ปรับสูตรของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผิวพรรณ สภาพอากาศ และความต้องการของคนไทย
                     - ราคาไม่สูงเพราะมาต้องผ่านคนกลาง
                     - กำลังการผลิตสูงทำให้ผลิตสินค้ารองรับการเติบโตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
              3.2 กิฟฟารีนมีศูนย์ธุรกิจกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 100 สาขา ที่จะช่วยบริการและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ อาทิเช่น การสั่งซื้อสินค้า การจัดประชุมต่างๆ ซึ่งสามารถดูแลนักธุรกิจได้อย่างทั่วถึง
       4. กิฟฟารีน มีแผนงานเพื่อผลประโยชน์ที่สามารถสร้างรายได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว
              โดยใช้เงินลงทุนไม่สูง ไม่มีความเสี่ยงจึงทำให้ทุกคนในเครือข่ายมีความสุข มีความพอใจ ไม่มีใครถูกเอาเปรียบ ซึ่งเป็นแผนงานเพื่อผลประโยชน์ที่คุ้มค่ายุติธรรม สร้างผลตอบแทนแบบไร้ขีดจำกัด และมีความสำเร็จที่เป็นไปได้จริง


การเริ่มต้นธุรกิจกิฟฟารีน
       - เอกสารประกอบการดำเนินธุรกิจ มูลค่า 180 บาท
       - ได้รับสิทธิประโยชน์ในการชื้อสินค้าลด 25% ตลอดชีพ และได้รับสิทธิ์ในการร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจกิฟฟารีนทันที
       - เป็นการสมัครสมาชิกตลอดชีพ ไม่ต้องต่ออายุ
การชื้อสินค้า
ตัวอย่างเช่น
       - สินค้า 100 บาท ได้รับส่วนลด 25% = ซื้อได้ในราคา 75 บาท
       - ท่านจะได้รับคะแนนสำหรับคำนวณรายได้ = 75 คะแนน หรือ(1 บาท = 1 PV) ในสินค้าส่วนใหญ่
       - โดยใช้คะแนนนี้เพื่อสร้างผลงานขึ้นสู่ตำแหน่งนักธุรกิจระดับสูงของบริษัทและใช้ในการคำนวนรายได้
ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากแผนการจ่ายผลตอบแทน
ของธุรกิจกิฟฟารีนแบบ STAIR STEP + UNILEVEL
       1. เงินปันผลและรายได้อื่นๆ ตามตำแหน่ง 10-50%
       2. เงินโบนัส สะสมแต้ม เพื่อรับเงินดาวน์รถยนต์ 60,000 บาท
       3. โบนัสพิเศษประจำเดือน 1,050-5,600 บาท/เดือน
       4. โบนัสประจำตำแหน่ง 3,000-60,000 บาท/เดือน
       5. เงินเดือนประจำตำแหน่ง จากเงินปันผลจากกำไรสุทธิ 5,000-100,000 บาท/เดือน
       6. ประกันอุบัติภัยในวงเงิน 120,000-320,000 บาท และประกันอุบัติภัยพิเศษวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท พร้อมค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุครั้งละ 100,000 บาท
       7. โปรโมชั่นการแข่งขันเพื่อเพิ่มเติมผลประโยชน์ให้แก่นักธุรกิจ
              7.1 รางวัลท่องเที่ยวระยะสั้น สำหรับนักธุรกิจผู้นำระดับต้น Hong Kong/Singapore ทุกๆ 6 เดือน
              7.2 รางวัลท่องเที่ยวระยะยาว สำหรับนักธุรกิจทุกตำแหน่งที่มีความสามารถและทำงานอย่างสม่ำเสมอ
              7.3 รางวัล Rally Rewards สำหรับนักธุรกิจที่มีผลงาน การสร้างและบริหารเครือข่ายที่โดดเด่นมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
              7.4 รางวัล Evolution Awards สำหรับนักธุรกิจระดับสูงที่มีการบริหารจัดการเครือข่ายยอดเยี่ยม 500,000 บาท/คน/ปี
       8. โบนัสเงินล้านจากการจ่ายผลตอบแทนแบบ UNILEVEL (ทุกเดือน)

ทำไมต้องกิฟฟารีน 
1. สมัครสมาชิกครั้งเดียว 180 บาท ตลอดชีพ
2.ไม่ต้องเดินขายแบบเดิมๆ ไม่บังคับซื้อ เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
3. ขึ้นตำแหน่งใดๆแล้วขึ้นเลย ไม่มีการลด
4. สินค้าคุณภาพดี ราคาประหยัด ผู้บริโภคสามารถซื้อซ้ำได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
5. ซื้อสินค้าใช้ในราคาลด 25% ตั้งแต่วันที่ได้รหัสสมาชิกกิฟฟารีน
6. ฟรีประกันอุบัติภัย 120,000-320,000 บาท 
7. มีเวบไซต์ให้ขยายธุรกิจฟรี
8. ศูนย์ธุรกิจกว่า 111 ทั่วประเทศพร้อมบริการเดลิเวอรี่
9. เป็นบริษัทขายตรงบริษัทเดียวที่จ่ายภาษีให้กับสมาชิกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ยุทธพงศ์ ภามาศ
mobile:085-4558878
email:auddy1103@hotmail.com
 


อยากทราบรายละเอียดวิธีทำธุรกิจกิฟฟารีน แบบออนไลน์เพิ่มเติม
กรุณาป้อนรายละเอียดของคุณที่นี่เพื่อเราจะได้ส่งข้อมูลให้คุณศึกษาเพิ่มเติม
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
โทรศัพท์มือถือ
email
กรุณาป้อนตัวเลขที่เห็นนี้ 387598

     **กรุณาเช็คเมลล์ ใน mail box ของคุณ ทีมงานได้ส่งข้อมูลให้คุณได้ศึกษาเบื้องต้นแล้ว
และผู้แนะนำธุรกิจของเราจะติดต่อกลับไปยังท่าน ยินดีที่ได้ร่วมงานครับ

ความสำเร็จในบ้านยูแคนดู